Boomgaard Hallum

Eind 2022 werd in opdracht van Gemeente Noard-East Fryslân een hoogstamboomgaard aan de Rondweg in Hallum gerealiseerd. 

Het voordeel van hoogstambomen is, dat de zichtlijnen er onderdoor blijven bestaan. De bomen kunnen tot 10 meter hoog worden, en worden gemakkelijk 100 jaar en ouder.

Eeuwen geleden werden in Friesland, onder andere bij states en stinzen, maar ook door liefhebbers, vele fruitboomrassen aangeplant, soorten uitgewisseld en zelfs zaden gezaaid, waardoor nieuwe rassen ontstonden. Zo is de Hallemine Bonne ontstaan bij de Sythama-state in Hallum, en later over de hele wereld verspreid. 

Voor deze boomgaard is niet gekozen voor regionaal ontstane rassen, maar juist voor rassen die hier vroeger voorkwamen, maar al zo oud zijn dat de herkomst niet altijd meer duidelijk is. Wel hebben ze hun waarde bewezen op de friese grond. Druk op de namen hieronder voor meer informatie over het ras.

De rassen die hier zijn aangeplant:

1. Rûkappel (appel)

2. Kasseler Reinette (appel)

3. Karmeliter Reinette (appel)

4. Gestreepte Herfstcalville (appel)

5. Doeke Martens (appel)

6. Reinette Dorée (appel)

7. Hallemine Bonne (peer)

8. Calebasse Musque (peer)

9. Besy van Schonauwen (peer)

10. Doyenne Rouge (peer)

11. Montfort (pruim)

12. Reine Claude Noir (pruim)