Voor meer informatie, neem contact op met :

 

Voorzitter:

Nynke Zijlstra, Hallum

nynke_zijlstra@hotmail.com

06-44135375

 

Secretaris:

Frits Doornenbal

fpdoornenbal@telfort.nl

06-20490265

 

https://www.facebook.com/fruitynfryslan